Namens het bestuur, stuur ik jullie wat informatie toe mbt de ALV.

De ALV zal worden gehouden op woensdag 26 april om 20:00 in het bowlinghuis.

Voor vragen/ mededelingen/ inzenden van stukken kunt u zich wenden tot het bestuur

Voorzitter – Marty Bakker: voorzitter@www.bowlingverenigingheerenveen.nl
Penningmeester – Herman de Groot: penningmeester@www.bowlingverenigingheerenveen.nl
Secretaris ai – John Bos: secretariaat@www.bowlingverenigingheerenveen.nl
Wedstrijdzaken – Arend Schokker: wedstrijdzaken@www.bowlingverenigingheerenveen.nl