Heerenveen
Bowlen op de Donderdagavond.

 

Sportstichting   “Samen Onderweg”   Heerenveen – Sneek.

Secr.: Commandeurstraat 17.

8442 AT  Heerenveen.

Telefoon: 0513 – 626300, in geval van spoed: 06–57435860.

Bankrekeningnummers: 3264.76.873 Rabobank Heerenveen.

65 47 195 ING-bank (voorheen postgiro).

Inschrijfnummer KvK: 41002068.

Internetadres : www.aangepastsportenfriesland.nl

E-mailadres: samen-onderweg@planet.nl

 

 

“Samen Onderweg”

is een sport- en recreatiestichting voor mensen met een verstandelijke handicap met o.a. als doel: Recreatieve Sportbeoefening.

Iedere week zijn er op vaste tijden sportactiviteiten in diverse sportaccommodaties te Heerenveen en Sneek.

De deelnemers uit Heerenveen en Sneek, maar ook uit de wijde omgeving, komen zelfstandig, met hun ouders of met georganiseerd vervoer naar de sporten.

Iedere deelnemer kiest één of meer sportactiviteiten en bezoekt deze regelmatig.

Bij elke sport geven vrijwilligers (bege-)leiding.

Afhankelijk van de sportactiviteit en de deelnemer wordt in een groep(je) of individueel gesport.

De afgelopen jaren is, op uitnodiging, met een klein aantal deelnemers ingeschreven voor wedstrijdsport.

Bowlen wordt op de 1e en 3e donderdagavond van de maand gedurende het seizoen gehouden in het Bowlingcentrum in Heerenveen.

Wijzigingen voorbehouden.

Ook wordt er jaarlijks een bowlingtoernooi gehouden, georganiseerd door één van de stichtingen of verenigingen voor mensen met een verstandelijke handicap in Friesland.