Heerenveen

Bowling Vereniging Heerenveen is op 11-08-1980 opgericht door de heren Wolter Diever, Fred Braams en Koos Woudstra en staat bij de KvK geregistreerd onder nr.40002742, heeft  rek.no.58.06.23.505 bij de ABN bank en is een van de 122 verenigingen, die aangesloten zijn bij de NBF ( Nederlandse Bowling Federatie ), met in totaal meer dan 13.000 leden.
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de bowlingsport in competitie en in recreatief verband, in de meest algemene zin.

Dit gebeurt door het organiseren van huisleagues, huistoernooien, het deelnemen aan nationale leagues en toernooien georganiseerd door de NBF, het organiseren en/of ondersteunen cq. begeleiden van bowlinggroepen of – clubs (op verzoek en op eigen initiatief).

Een bowlingseizoen loopt dan ook vanaf begin september tot ongeveer eind mei.
Het spelen volgens de regels vastgelegd in het sportreglement van de NBF, op door de NBF goedgekeurde banen, in bowlingcentra met het predikaat “Officieel bowlingcentrum NBF”.
Het organiseren van neven activiteiten voor en door de leden, zoals, jaarlijkse algemene ledenvergadering, najaarsvergadering, feestavonden, slotavond met prijsuitreiking.
De vereniging beoogt niet het maken van winst ter verdeling onder de leden.

Het ledenaantal is momenteel 97 onderverdeeld in: 16 jeugdleden, 8 meisjes en 8 jongens, 81 senioren in de leeftijd van 18 tot 65+, 29 dames en 52 heren.

Rene Burger lid van de BVH slaagde erin om als eerste op 23-10-2009 een perfect game (300) te gooien.

Vanaf de oprichting wordt er gebowld in: Bowling & Partycentrum Heerenveen

Bowling & Partycentrum Heerenveen