Heerenveen

De contributie voor Bowling Vereniging Heerenveen wordt elk jaar op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt voor het seizoen 2016-2017:

 

BVH Contributie

Jeugd t/m 17€ 15,00
Senioren 18 t/m 21€ 15,00
Senioren 22 t/m 64€ 17,50
Senioren 65+€ 15,00

Korting gezinsleden op BVH contributie.

3  gezinsleden van het zelfde adres 10% korting voor alle gezinsleden. 4  gezinsleden van het zelfde adres 20% korting voor alle gezinsleden. 5  en meer gezinsleden van het zelfde adres 30% korting voor alle gezinsleden. Daarnaast wordt men aangemeld als lid van de NBF (Nederlandse Bowling Federatie).

 

NBF Contributie

 Ledenpas
Jeugd t/m 17€ 20,00
Senioren 18 t/m 21€ 25,00
Senioren 22 t/m 64€ 30,00
Senioren 65+€ 25,00
Dubbellid€ 10,00
Entreegeld€ 3,00
Duplicaatpas€ 4,95
 1. Het lidmaatschap van verenigingsleden wordt onderscheiden in een sportpas en een sportpas plus. Per contributiejaar kan een verenigingslid bepalen voor welk soort lidmaatschap wordt gekozen, terwijl gedurende het contributiejaar een verenigingslid het soort lidmaatschap kan opwaarderen. Het soort lidmaatschap is bepalend voor wedstrijden, toernooien en/of evenementen waarin het verenigingslid mag uitkomen.
 2. De NBF kent de navolgende categorieën verenigingsleden:
  1. Jeugd: die leden, die bij aanvang van een contributiejaar op 1 september de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  2. Senioren 18 t/m 21: die leden, die bij aanvang van een contributiejaar op 1 september wel de leeftijd van achttien jaar maar nog niet de leeftijd van tweeentwintig jaar hebben bereikt.
  3. Senioren 22 t/m 64: die leden, die bij aanvang van een contributiejaar op 1 september wel de leeftijd van tweeentwintig jaar maar nog niet de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt.
  4. Senioren 65+: die leden, die bij aanvang van een contributiejaar op 1 september de leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder hebben bereikt.

Dit geeft recht op:

 • Deelname aan alle door de eigen vereniging in het eigen bowlinghuis georganiseerde C – toernooien en huisleaques;
 • Deelname aan verenigingskampioenschappen, Dag der kampioenen, Stedenontmoeting, RS – toernooien, regio (provinciale) kampioenschappen en European Gold Cup;
 • Deelname aan alle regionale, nationale en internationale bowlingcompetities en -evenementen, A/B/C – toernooien, NBF competitie, overige NBF evenementen, Ranking Team Holland en nationale selecties;
 • Voor jeugdspelers als extra; Jeugd trioleaque en alle jeugdtoernooien, echter voor senioren-toernooien/-competities dienen zij in het bezit te zijn van een sportpas plus.

Dubbellidmaatschap bij verenigingen. U kunt er ook voor kiezen om bij meerdere verenigingen lid te zijn. Het voordeel daarvan is dat u aan meerdere verenigingswedstrijden kunt deelnemen. Bovendien kunt u voor de ene vereniging in de Nationale Leaque uitkomen, terwijl u voor een andere vereniging aan de Nationale Trio Leaque of de Stedenontmoeting deelneemt. Naast uiteraard de contributie van de diverse verenigingen, kost elk dubbellidmaatschap u slechts € 9,20 aan NBF-contributie.

Deelname aan huisleaques. Als u deelneemt aan één van de huisleagues van de vereniging, betaalt u op maandag € 9,05 per speelavond voor 3 games ( inclusief € 0,25 acquisitiegeld), per seizoen zijn er 36 speelavonden trioleague handicap. Op dinsdag en donderdag € 11,90 per speelavond voor 4 games ( inclusief € 0,25 acquisitiegeld), per seizoen zijn er 36 speelavonden dubbelleague handicap.  Bij de jeugd kan dit afwijken.

Deelname aan huistoernooien is geheel vrijblijvend.

Wilt u meer informatie?  Stuur E-Mail

U kunt ook geheel vrijblijvend een afspraak maken op één van onze speelavonden, telefoneer dan met (06) 55374644, alwaar één van ons U gaarne te woord wil staan.